bob 2012

"Bob" 2012
Czas, zanim człowiek nauczy się chodzić, okupiony różnej wagi upadkami. Miły czas.

fot. Ewa Woroszczuk, 2012